Akseki Tasarım Yarışması

Son Başvuru 25 Mayıs 2018

“AKSEKİ TASARIM YARIŞMASI”
ŞARTNAMESİ

Akseki İlçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya kent merkezinin kuzeyinde, Manavgat-Konya karayolu üzerinde yer almaktadır. Antik dönemdeki adı “Marla” olan Akseki’nin çevresindeki yaşam izlerinin, Roma İmparatorluğu döneminden beri var olduğu, bölgedeki kalıntılardan bilinmektedir. 13. yüzyılda Türk egemenliği başlayan Akseki’nin adı, kaynaklarda “Marulye-Marliye” olarak geçmektedir.

Alanya’dan sonra, Antalya ilinin en eski ilçesi olan Akseki, Torosların yapısına uygun engebeli ve dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Kısıtlı tarım alanları ve karasal iklim koşulları nedeniyle Akseki’nin geçim kaynağı, tarihi geçmişinden bu yana ticaret, hayvancılık ve ormancılığa dayanmaktadır.

Ülkelerin ve kentlerin simgeleri olmuş kültürel ve coğrafi değerleri vardır. Bu değerler, ülkeler ve kentlerin adları geçtiğinde hemen sayılabilecek unsurlar arasında yer alırlar. Hem ülkenin hem de kentlerin tanıtımı ve turizmine katkısı olan bu değerlerin çoğu, simgesel tasarımları ile öne çıkarlar. Bu değerleri, benzerlerinden ayıran çığır açıcı özellikleri olabildiği gibi, yerele özgü karakteristikleri, çağdaş dili ve yapı teknolojisiyle özgün biçimde yorumlamaları da olabilir. Bu nitelikleriyle, kültür, sanat ve meslek çevrelerince olduğu kadar, toplumun her kesimi tarafından ilgiyle karşılanır ve benimsenirler.

Akseki’nin önemli kültürel ve coğrafi değerlerini, tasarım yarışmaları yoluyla elde edileceğini düşünen Düzenleme Komitesi, Akseki’nin sahip olduğu üstün niteliklerle dünya literatürüne girebilecek, sembolik değeri bulunan tasarımlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, “AKSEKİ TASARIM YARIŞMASI”yla, Akseki'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve kent kimliğinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmekte, ilçeye gelecek ziyaretçilerin belleklerinde yer edecek nitelikte “Ürün (Hediyelik Eşya) ve Ambalaj” tasarımları beklenmektedir.

Antalya’nın turizm alanındaki gelişmelerine paralel olarak, Akseki ilçesinde de turizm faaliyetleri artmaktadır. Bunların başında, Kültür Turizmi (“Düğmeli Evler”, Tarihi Kervan Göç Yolu, Sarıhacılar Cami vb.), Yayla Turizmi (Göktepe ve Dipsiz Göl) ve Av Turizmi (Dağ Keçisi ve Geyik) gelmektedir.

Akseki ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerdeki bölgeye özgü Düğmeli Evler, birçok kurum ve kuruluşun, özellikle de üniversitelerin çalışma ve ilgi odağı olmuştur.

Bölgeye özgü konut dokusu, taşıdığı ender ve farklı mimari karakteri, yapılardaki nitelikli ahşap işçiliği ve, yöreye özgü özel mimari özellikleri ile, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından bu özellik ve güzelliklerin geleceğe taşınmasını sağlamak amacıyla, Akseki’nin birçok köyü “Kentsel Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. Bu evler, Akseki yöresine özgü olup Anadolu’daki geleneksel dokularda benzerine rastlanmamaktadır.

Göktepe Yaylası, Çimi Yaylası, Gidengelmez Dağları, Dipsiz Göl, Üzümdere Irmağı ve 340 metre derinliğindeki Bucakalan Mağarası, görülmeye değer diğer doğal güzellikler arasında sayılabilir.

AKSEKİ İlçesi, “Torosların İncisi” olarak adlandırılır. Antalya’nın dağlık-kırsal bir bölgesinde bulunmasına rağmen, ilçe bütününe hizmet eden önemli projelerle gelişimi ivme kazanmıştır. Bu çalışmalar arasında; Düğmeli Evlerin Restorasyonu ve Korunması, Akseki Etnografya Müzesi, Ben Akseki’yim Fotoğraf Sergi Salonu, Akseki Belediyesi Kültür Evi, Tarihi Kervan Göç Yolları, Geleneksel Marla Mutfağı Restoran Binası, Göktepe Yaylası Turizm Alanı vb. sayılabilir.

YARIŞMANIN AMACI

Yarışma Düzenleme Komitesi, ilçenin tanınırlığını arttırmak ve kültür turizminde kullanılmak üzere, materyaller üretilmesine yönelik olarak AKSEKİ TASARIM YARIŞMASInı açmıştır. Bu doğrultuda yarışmanın amacı; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, yeni araştırma, planlama ve tasarım yaklaşımlarının özendirilmesidir. Bu amaç kapsamında, hızla gelişmekte ve Toroslara hâkim konumda bulunan Akseki’de, kent kimliğini güçlendirecek, sürdürülebilirlik ilkesini gözeten, belleklerde yer bulabilecek “Ürün Tasarımı (Hediyelik Eşya) ve Ambalaj Tasarımları talep edilmektedir.”

YARIŞMANIN TÜRÜ

Düzenleme Komitesince, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 1. ve 4. maddesine istinaden, Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca, “AKSEKİ TASARIM YARIŞMASI” Ürün Tasarımı (Hediyelik Eşya) ve Ambalaj Tasarımı olmak üzere iki kategoride düzenlenen ulusal bir tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU

Yarışmanın konusunu, Antalya’nın Akseki İlçesinin sahip olduğu doğal ve kültürel dokusu (Düğmeli Ev, Dağ Keçisi, Kardelen Çiçeği, Tarihi Kervan Göç Yolu, Geleneksel Akseki Mutfağı vb.) ile coğrafi değerlerinin, turizme yönelik olarak ön plana çıkarıldığı Ürün Tasarımı (Hediyelik Eşya) ve Ambalaj Tasarımı oluşturmaktadır.

Yarışması konusunu oluşturan ürünlerin başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: Düğmeli Evler, Dağ Keçisi, Kardelen Çiçeği, Tarihi Kervan Göç Yolu, Geleneksel Akseki Mutfağında yer alan Kuzu Göbeği Mantarı, Andız Pekmezi, Tarhana (Ekşi Tarhana), Erişte, Kabuklu Fasulye, Akseki Kurabiyesi, Tahin, Pestil, Kekik (Yağı, Baharatı ve Bitki Çayı), Kuru İncir, Kuru Üzüm, Üzüm Pekmezi, Badem, Ada Çayı, Lavanta, Ihlamur, Kekik Balı.

Akseki havzasına özgü olan Düğmeli Evler, Akseki için bir sembol değeri taşımakta olup Düzenleme komitesi tarafından çok önemsenmektedir. Önemsenen diğer değerler ise, Dağ Keçisi ve Tarihi Kervan Göç Yolu’dur. Ayrıca Akseki, bölgede endemik olarak yetişen, “Kardelen Çiçeği”nin ana yurdudur. Bu yarışma kapsamında, bu değerin de vurgulanması beklenmektedir.

Akseki İlçesi, sahip olduğu bu doğal ve kültürel dokusu yanında, Tarihi Sarıhacılar Cami ve Düğmeli Evleri, Endemik Tıbbı Aromatik Bitkileri, Yaban Hayatı, Toros Sediri Yetişme Alanı ve Özgün Mutfak Kültürünün varlığıyla, Antalya kent ölçeğinde önemli bir yere sahiptir.

YARIŞMA SONUCUNUN İLANI

Yarışma sonucu www.aksekitasarimyarismasi.com internet adresinde, Mimarlar Odası Antalya Şubesi mesleki bülten ve dergilerinde, Akseki Eğitim Hayratı Derneğinin Dergisinde ve Düzenleme Komitesinde yer alan kurumların resmi internet sayfalarında yayınlanacaktır.

Dereceye giren tasarım sahiplerinin ödül törenini sonrasında Akseki’deki Konaklama Hizmeti, Akseki Eğitim Hayratı Derneği Tarafından Karşılanacaktır. Antalya-Akseki arası ücretsiz ulaşım hizmeti ise, Mimarlar Odası Antalya Şubesi önünden saat 09.00’da kalkacak otobüs ile sağlanacaktır.

Dereceye giren tasarımcılara ödülleri yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, 1 ay içerisinde, Akseki Eğitim Hayratı Derneği tarafından ödenecektir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 • Yarışma kapsamında tasarlanan her bir ürün ve ambalaj üzerinde Ben Akseki’yim sloganının yer alması zorunludur.
 • Yarışmacıların, jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını olmamaları gerekmektedir
 • Yarışmaya Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi ve diğer Sanat ve Tasarım Fakültelerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya ekip halinde hazırlanmış tasarımlarla da katılmak serbesttir. Ekip halinde katılanlardan Ekip Başının yukarıda belirtilen fakültelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinden olması şarttır ama ekip üyelerinde bu koşul aranmaz.
 • Tasarlanan eserlerin, daha önce herhangi bir yerde kullanılmamış, yayımlanmamış, sergilenmemiş, özgün tasarımlar olması gerekmektedir.
 • Katılımcılar birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilirler. Her bir tasarım için ayrı ayrı Yarışma Katılım Formu düzenlenmeli ve her bir tasarım için farklı rumuzlar verilmelidir.

YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER

 • Yarışma Katılım Formu,
 • Tasarım Açıklama Raporu (Tasarımın çıkış noktası, serüveni ve hikâyesi anlatılmalıdır),
 • Tasarımın modeli veya maketi (Her tasarım için 1/1 ölçekli olmalıdır),
 • Tasarımın Çizimleri veya Görselleri (Tasarımın farklı açılardan görüntülerinin yer aldığı 50x70 cm ölçüsünde bir fotoblok üzerinde gösterildiği pafta),
 • Öğrenci Belgesi (Ekip halinde katılanlardan sadece Ekip Başının öğrenci belgesi vermesi yeterlidir)

TASARIMLARIN TESLİM ESASLARI

Tasarımın modeli veya maketi üzerine 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalıdır. Birden fazla tasarımla yarışmaya katılan yarışmacılar her bir tasarım için ayrı ayrı rumuz yazmalıdır.

Yarışma Katılım Formu ve Tasarım Açıklama Raporu ve Öğrenci Belgesi bir zarfın içerisine koyularak zarfın ağzı yapıştırılmalıdır. Zarfın üzerine 5 rakamdan oluşan bu rumuz yazılmalıdır.

Tasarımın Çizimleri veya Görsellerinin farklı açılardan görüntülerinin yer aldığı 50x70 cm ölçüsündeki fotoblok paftasının sağ alt köşesine de 5 rakamdan oluşan bu rumuz yazılmalıdır.

Hazırlanan bu tasarımlar bir paket içerisinde yarışma teslim adresine ulaştırılmalıdır.

ÖDÜLLER

1.KATEGORİ: Ürün Tasarımı (Hediyelik Eşya)
1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 3.000 TL
3. Ödül: 2.000 TL
Mansiyon:1.000 TL x 3 adet = 3.000TL
2.KATEGORİ: Ambalaj Tasarımı
1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 3.000 TL
3. Ödül: 2.000 TL
Mansiyon:1.000 TL x 3 adet = 3.000TL

YARIŞMA TAKVİMİ

Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati

Yarışma Sonucunun İlan Tarihi

Ödül Töreni ve Sergilenme Tarihi-Yeri

: 25 Mayıs 2018, Saat 17.30’a kadar
: 8 Haziran 2018
: 15 Haziran 2018 - Marla Mutfağı Restoran Binası Akseki/ANTALYA

YARIŞMAYA KATILIM ADRESİ

Tasarımlar; AKSEKİ TASARIM YARIŞMASI Raportörlüğü, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Meltem Mahallesi, 3808 Sokak, No: 8 Konyaaltı / ANTALYA” adresine elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Yarışmaya son katılım tarihinden sonra teslim edilen tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İletişim Telefonu: 0 242 237 86 92 (Mimar Savaş YARLIĞAN)
Ödül ve mansiyon kazanan projeler, Akseki Eğitim Hayratı Derneği malı olacaktır. Bunların dışında kalan tasarımlar, sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden elden teslim alınabilecektir. Bu süre içerisinde alınmayan projelerden Akseki Eğitim Hayratı Derneği ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi sorumlu olmayacaktır.
Yarışmacılarla Akseki Eğitim Hayratı Derneği ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, yarışma jürisinin hakemliğinde çözülecektir. Sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise, Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

 

DÜZENLEME KOMİTESİ DANIŞMA KURULU JÜRİ YEDEK JÜRİ RAPORTÖRLER

DANIŞMA KURULU

Emin NASIR - Akseki Kaymakamı
İsmet UYSAL - Akseki Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL - Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü
Özge KÖKSAL - Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı
Mahmut Atom DURUK - Akseki Eğitim Hayratı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

JÜRİ

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Kemal Reha KAVAS - Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Aydın ZOR - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr.Nacide UYSAL - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Bekir KİRİŞCAN - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Dr. Sıdıka Benan ÇELİKEL - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Metin DURUK - Akseki Eğitim Hayratı Derneği Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
Yüksek Mimar Hakime YILMAZ - Akseki Belediyesi Plan ve Proje Müdür V.

YEDEK JÜRİ

Yüksek Mimar Mine KAYA - Akseki Eğitim Hayratı Derneği Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Mürşit PİŞKİN - Akseki Eğitim Hayratı Derneği Akseki Şube Başkanı
Rasih KAPLAN -Akseki Eğitim Hayratı Derneği İstanbul Şubesi Üyesi

RAPORTÖRLER

Meydan PALALI - Akseki Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Uzman Sanat Tarihçi – Tlf: 0 242 678 14 27
Mimar Savaş YARLIĞAN - Mimarlar Odası Antalya Şubesi – Tlf: 0 242 237 86 92-93

REFERANSLAR

İLETİŞİM

Meydan PALALI – Akseki Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü

0 242 678 14 27
info@aksekitasarimyarismasi.com